Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Trafikverkets Kravkurser

(HPV) enligt Trafikverkets kompetenskrav TRVK/TRVR Apv.
Kurslängd: 4+ tim.

  • Arbete på väg, nivå 1

Första hjälpen med HLR

Målgrupp

På varje arbetsplats bör minst 1-2 utbildade finnas för den akuta insatsen. Kursen vänder sig till dem som inte har eller behöver repetera kunskaperna i hur man agerar för att rädda liv på en olycksplats.

Kursmål

Utbildningen syftar till att i första hand ge kunskap kring trafik- olyckor och uppkomst av brand. Kursen ingår som en kravkurs i Säkerhet på Väg paketet för den som har vägen som arbetsplats och jobbar mer än 100 timmar/år på objekt där Trafikverket är beställare.

Kursbeskrivning

Utbildningen är giltig i fem är.
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och tillämpning i verklig miljö.

Kursinnehåll

Efter genomförd utbildning ska deltagaren:

  • Ha kännedom om trafikolyckors uppkomst och öka förståelsen för förebyggande åtgärder.
  • Ha kunskap i och fått praktiskt öva sig på att upprätthålla livsfunktionerna på en skadad person.
  • Ha kännedom om vikten av hur ett snabbt och korrekt ingripande på olycksplatsen lindrar skador och förhindrar att skador förvärras.
  • Ha kännedom om brandrisker i trafiken, bedöma läget samt vilka åtgärder som initialt behövs.
  • Ha kännedom om rökens giftighet samt gasers egenskaper och explosionsrisk.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »