Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser

 

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför. Alla inblandade, Tillståndsansvarige, Hetaarbetaren och Brandvakten, ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har ett certifikat. 

Certifikatet måste förnyas var femte år och Brandskyddsföreningen håller register över certifierade personer.

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 Heta arbeten  1 dag

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »