Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser

 

Grundkurs BAS P/U

Grundkurs avsedd för byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U), som ger kunskaper och färdigheter för att kunna agera som BAS för en säker arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer skall uppdateringskurs genomföras vart 5:e år, för att säkerställa att kunskaper om den allra senaste lagstiftningen.

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 Grundkurs BAS P/U  2 dag

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »