Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser


Sparsam körning - Eco driving

LÄNGD: 4 timmar

Kursbeskrivning

ECO-Driving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbetat med bl a Trafikverket och Energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.
ECO-Driving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men används även inom utbildningssektorn, såsom gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag.
Betydelsen av att ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar.

Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, såkallad “ECO-Driving”. Utbildningen finns i tre olika former:

  • EcoDriving (personbil)
  • Heavy EcoDriving (lastbil/buss) 
  • Working EcoDriving (arbetsmaskiner)

Exempel på ett kursupplägg i en
Eco-driving utbildning

  1. Testkörning 1 Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare. 
  2. Analys Läraren analyserar förarens normala körsätt. 
  3. Demonstration och instruerad övning läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått. 
  4. Testkörning 2 Föraren kör samma slinga som vid testkörning 1 och tillämpar sina nya kunskaper. 
  5. Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen. Teori Utbildningen kompletteras med teori. 
  6. Uppföljning. Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

 Utbildning Tidsåtgång
 Eco Driving (ED) lätta fordon  4 tim.
 Heavy Eco Driving (HED) tunga fordon  4 tim.
 Working Eco Driving (WED)  4 tim.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »