Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Trafikverkets Kravkurser

Utbildning Vakt och Lots vid vägarbete, Nivå 3B enligt Trafikverkets kompetenskrav TRVK/TRVR Apv.
Kurslängd: heldag.

 • Arbete på väg, nivå 1

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 3B. Vakt och lots vid vägarbeten

Målgrupp

Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.

Förhandskrav

Kompetens Nivå 2 - Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv och inneha B-körkort samt ha praktisk erfarenhet från vägarbete.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

 • Vilken utrustning en vakt ska använda
 • Vilka tecken som vakten får använda
 • Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
 • Vilka skyddsanordningar som man kan använda
 • Agerar på ett informativt och korrekt sätt
 • Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
 • Hur signalanläggning sköts
 • Tömningstider i förhållande till trafiken
 • Hur man planerar och utför dubbellotsning
 • Praktisk övning i vakt/Lots uppträdande

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Utbildningen kan anpassas efter specifika behov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation.
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll

 • Fördjupning om vägarbete
 • Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektsanpassning av TA-planer
 • Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »