Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Trafikverkets Kravkurser

Utbildning Arbete på väg/Säkerhet på väg, Nivå 3A/utmärkningsansvarig enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.
Kurslängd: 2 dagar.

 • Arbete på väg, nivå 1

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 3A/UTMÄRKNINGSANSVARIG (Ersätts av Steg 2.2)

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats.
Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.
Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och
byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande
ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som upprättar trafikanordningsplaner förutsätts även ha denna utbildning.

Förhandskrav

Kompetens Arbete på väg Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:

 • Utforma, Utmärka och Underhålla en säker vägarbetsplats.
 • identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna, veta vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
 • upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan (FIFA)

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv.
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov och avslutas med ett kunskapstest.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation.
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll

Utbildningen följer de råd Trafikverket anger i sitt beslut om kompetenskrav Nivå 3A i TRVK/TRVR Apv.

 • Fördjupning om vägarbeten
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
 • Arbetsmiljöplan
 • Trafikverkets styrande dokument
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna
 • Objektanpassa TA-planer
 • Trafikförordningen
 • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av
 • Information till TC, 3:e man etc.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »