Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Trafikverkets Kravkurser

Nivå 1 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRVK/TRVR Apv.
Kurslängd: halvdag.

 • Arbete på väg, nivå 1

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 1 (Ersätts av Steg 1.1)

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som ska arbeta med vägarbeten på vägar där Trafikverket är beställare.
Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete som gäller där Trafikverket är beställare, samt hur
reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten.

Kursmål

Deltagarna erhåller grundläggande kunskap om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker
ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaper som gäller
alla som har vägen som arbetsplats.

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Trafikverkets krav enligt TRVK/TRVR Apv.
Kursen avslutas med ett kunskapstest. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.

Kursinnehåll

 • Personlig skyddsutrustning
 • Eget ansvar och egen riskbedömning
 • Skyddsanordningar
 • Rättigheter, skyldigheter och ansvarsfördelning på vägarbetsplatsen
 • Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
 • Trafikantbeteende
 • V3 principen. Varna, Vägleda, Värna
 • Hastighet och krockvåld
 • Information om AML och dess föreskrifter
 • Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet
 • Arbetsgivarens roll i objektet

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »