Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning (APV 2.3)

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.3
Kurslängd: ca. 8 tim, tillhandahålls av branschföreningen SBSV (extern länk).

 • Arbete på väg, nivå 1

Kort beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.3, kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning (APV 2.3)

Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande, är personen auktoriserad montör.

När en Auktoriserad montör utfört ett montage av längsgående skyddsanordning till uppdragsgivaren (konsult, entreprenör) ska montör kunna utfärda ett intyg till denne. Intyget ska finnas på arbetsplatsen och kunna uppvisas för byggherren.
Utbildningsbevis gäller i 4 år.

Kursbeskrivning

Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande, är personen auktoriserad montör. Med motsvarande avses personal hos leverantör av längsgående skyddsanordning som har fått utbildning av skyddets tillverkare.
När en auktoriserad montör utfört ett montage av längsgående skyddsanordning till uppdragsgivaren (konsult, entreprenör) ska montör kunna utfärda ett intyg till denne. Intyget ska finnas på arbetsplatsen och kunna uppvisas för byggherren. Krav på vad som ska intygas framgår i TDOK 2018:0371.
Följande uppgifter ska finnas i intyget om montaget samt vara signerat och godkänt av uppdragsgivaren (konsult, entreprenören):

 • Signering med datum och personlig namnteckning att monteringen är utförd enligt tillverkarens anvisningar, alternativt med dokumenterade avvikelser enligt nedan.
 • Skyddets fabrikat, typbeteckning och klassning eller deklarerade egenskaper*.
 • Monterad längd, exklusive inledande och avslutande förankringar.
 • Kapacitetsklass finns med ovan som klassning eller deklarerade egenskaper.
 • Ändförankring, till exempel spikad ände eller friktion via ändelement.
 • Utförande på barriärens avslut mot mötande trafik.

Eventuella avvikelser från skyddsanordningens monteringsanvisning på grund av yttre faktorer som tillgänglig längd och bredd.
Aktuell arbetsbredd för den utförda monteringen finns med ovan som klassning eller deklarerade egenskaper.
Erforderligt utrymme finns för det aktuella skyddets arbetsbredd.

* För temporära ej CE-märkta räcken bifogas Trafikverkets tillåtelsebeslut. Är räcket CE-märkt bifogas prestandadeklaration.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.

Målgrupp

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Förkunskaper

Montör bör utöver utbildningen steg 2.3, inneha kompetens enligt steg 2.2.

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning (APV 2.3)  8 tim.

Anmälan

Denna kurs tillhandahålls av branschföreningen SBSV

Anmäl på SBSV's hemsida »