Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1)

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1
Kurslängd: ca. 8 tim.

 • Arbete på väg, nivå 1

Kort beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 2.1, kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1)

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Korta enstaka stopp för att åtgärda enstaka fel eller brist, räknas inte som intermittent arbete som kräver certifiering.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge etc. och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna kommunicera med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.
 • Certifikatet gäller i 4 år

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende.

Kompetensområde APV 2. Kunna
TRVK APV
(TDOK 2012:86)
Placera skyddsfordonet så att det leder till låg hastighet på passerande fordon överensstämmer med kraven.
Vilka vägar som kräver skyddsanordningar
Planering av arbetet så att det blir säkert för arbetare och trafikanter.
På- om- och av-etablering av arbetsplats.
Vilka fordon och under vilka premisser (funktion) får de bära eller dra ett energiupptagande skydd.
Använda anordning X5 Gul ljuspil eller ljuspilar.
Krav på lyktor.
Krav på storlekar och placering av trafikanordningar som monteras på fordon.
TrF + föreskrifter 2 kap Bestämmelser för alla trafikanter.
3 kap Bestämmelser för trafik med fordon.
12 kap Bestämmelser för väghållningsarbete.
VMF + föreskrifter Hur varningslykta ska vara monterad och användas.
Vilka trafikanordningar (även lyktor) som får visas för trafikanter på fordon och vägmärkesvagn i rörelse och uppställda som bärare av trafikanordning.
AML + föreskrifter Vilka skyddsanordningar som krävs för att åstadkomma en säker arbetsplats.
Arbete från arbetsplattform, slåtteranordning eller annat intermittent arbete som ska utföras säkert enligt författnings- och regelverkskrav.
Upprätta riskanalys och hålla den aktuell. Hur åtgärda eller minimera risker.
Övriga författningar Väglagen, Vägförordningen; Hur ska vägarbeten utföras.
Lagen och Förordningen om trafikdefinitioner; Traktor, Lastbil inkl. skillnaden på tunga och lätta fordon.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.
Kursen avslutas med prov.

Målgrupp

Förare av väghållningsfordon som utför följande arbeten ska genomföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten. För arbeten som Underhållsdistrikten upphandlar gäller inte kravet på TEN-T vägar.

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon (APV 2.1)  8 tim.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »