Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten ( APV 1.3)

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.
Kurslängd: ca 8 tim (inkl Steg 1.1 och 1.2).

 • Arbete på väg, nivå 1

Kort beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

Exempel på vägarbeten är den som:

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.

Kursbeskrivning

Kompetensområde Kunna Känna till
Väglagen
Vägförordningen
Hur ska väghållning (vägarbete) utföras. Vad är och vad innebär väghållning
Trafikförordningen och dess föreskrifter Grundläggande kunskap. 3 kap, 10 kap 14 §, 12 kap.
Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter Grundläggande kunskap. 1 kap 3 §. Författningspyramiden,
(lag, förordning och föreskrift)
Vem fattar de olika besluten.
Arbetsmiljölagen (AML) och dess föreskrifter AFS 1999:3, AFS 2001:1 AFS 2006:6 mfl. AFS 1999:3 Passerande fordon, §§ 81-86, AMP, Riskanalys Kommentarerna till AFS 1999:3 §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.
Trafikverkets regelverk TRVK Apv. De kunskaper som arbetsuppgiften kräver. Regelverkets koppling till författningskrav.

Kursmål

Eleverna ska efter genomgången utbildning uppfylla krav enligt ovan.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.
 • De flesta planerings-, projekterings- och vägarbeten innebär att projektörer och de som utför väghållningsarbete måste beträda vägbanan och innerslänt (vägslänt). Innan området beträds för arbete bör samtliga som utför arbetet känna till och följa gjorda riskanalys/arbetsmiljöplan.

Exempel på arbeten som kräver steg 1.3 kompetens, är person som står under ledning av certifierad person eller auktoriserad montör av längsgående skyddsanordning i steg 2:

 • Utför vaktarbete.
 • Utför beläggningsarbete.
 • Utför servicearbeten i eller på anläggning.
 • Är medhjälpare vid montage av längsgående skyddsanordning, räcken.

Förkunskaper

Behöver uppfylla kompetenskrav i steg 1.1 och 1.2

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten ( APV 1.3)  8 tim.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »