Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (APV 1.2)

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon
Kurslängd: ca 6 tim. (inkl Steg 1.1).

 • Arbete på väg, nivå 1

Kort beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon.

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Kursbeskrivning

Kompetensområde Kunna Känna till
Väglagen
Vägförordningen
Hur ska väghållning (vägarbete) utföras. Vad är och vad innebär väghållning
Lagen om vägtrafikdefinitioner
Förordningen om vägtrafikdefinitioner
Lätta/tunga lastbilar
Vägens delar
Definitionerna på fordonsslag, vägar etc
Trafikförordningen (TrF) och aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS, TSFS) 12 kap framförande av väghållningsfordon.
Trafikanternas rätt och skyldigheter.
TS föreskrifter om varningslykta (placering, användning)
Till vem är bestämmelserna i TrF skrivna för.
Trafiksäkerhet. Exempelvis:
Utmärkning av utskjutande last, Arbetsbelysning/backljus.
Vägmärkesförordningen (VMF) och aktuella föreskrifter (TSVFS, VVFS, TSFS) Vilka trafikanordningar får visas på fordon vid rörliga och intermittenta arbeten. Till vem vänder sig VMF och vad är grunden hur trafikanordningar används.
Arbetsmiljölagen (AML)
AFS 1999:3, AFS 2001:1
AFS 2006:6 mfl.
AFS 1999:3 Passerande fordon, AMP, §§ 81-86 Riskanalys Kommentarerna till §§ 81-86 Lyftanordningar och lyftredskap.
Trafikverkets regelverk och kopplingen till författningskraven TRVK Apv TDOK 2012:86 Rörliga arbeten Intermittenta arbeten, Masstransporter (ej väghållningsarbete) Vägklasserna TRVR Apv TDOK 2012:88 Vilka energiupptagande skydd som är tillåtna av Trafikverket. Vilka vägar som kräver energiupptagande skydd vid intermittenta arbeten.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar.
 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
 • Grundkravet på att få utföra väghållningsarbete med fordon är att föraren har kompetens om vilka trafikregler som inte får överträdas och vilka undantag från regler som får ske om särskild försiktighet iakttas (TrF 12 kap.). Entreprenörer och konsulter som utför arbeten upphandlade av Trafikverket har ansvaret för att följa författningskrav och beställarens krav vid utförande av arbete.
 • Till begreppet väghållningsfordon räknas de fordonstyper som framgår i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner och som används vid väghållningsarbete.

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt steg 1.2 är:

 • Personbilar som används i exempelvis projekteringsarbete, trafikdirigering.
 • Motorredskap och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten, schakter.
 • Fordon som används för transporter, exempelvis lastbilar. Som väghållningsarbete räknas utförandet i samband med lastning eller lossning av fordon. Själva transporten räknas inte till väghållningsarbete.

Förkunskaper

Arbete på Väg Steg 1.1 Allmän Grundkompetens

Kurslängd

 Utbildning Tidsåtgång
 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon (APV 1.2)  6 tim.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Kurstillfällen »