Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Fjärrvärme - uppvärmning och kranvatten

HW HydroHeater har utvecklats i samarbete med ledande fjärrvärmeföretag och riktar sig mot alla som har behov av en snabb uppvärmning av större mängder vatten.

Tillfällig fjärrvärmeuppvärmning och varmt kranvatten

HydroHeater är lättplacerad och kan enkelt flyttas med personbil ända fram till stället där den ska användas. Inga externa tilläggskomponent behövs i samband med användningen. En enkel användning och innovativa lösningar garanterar att maskinen snabbt kan kopplas till t.ex. undercentraler eller värmeväxlare i byggnader utan att slutanvändarna upplever avbrott eller försämrad leverans av kranvatten eller uppvärmning.

Maskinen har konstruerats för sommar- och vinteranvändning. Vattensidan frostskyddas lätt genom självdränering efter användning. Vattentemperaturen kan justeras enligt behov upp till 0-100 °C.

Tjältining och uppvärmning
HydroHeater kan även användas till tjältining och uppvärmning med lika bra prestation som HeatWorks övriga maskiner.

Exempel på användningsområden

  • För provisorisk leverans av energi vid byggen där tillförseln av fjärrvärme måste stängas av vid driftstopp eller underhåll.
  • Värmeläggning av fjärrvärmerör
  • Golvvärme - provisorisk uppvärmning
  • Drift av radiatorer och värmefläktar
  • Produktion av varmt vatten till konsumtion eller förbrukning - Exempel: varmt vatten till dusch för upp till 100 personer per timme

Låter interessant, kontakta mej gärna!