Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Betongvärmning - HW Concrete Systems

Innovation och forskning ger stenhårda fakta – betong för framtiden!

Ger dig full kontroll på härdningsprocessen i betongfundament

HeatWork använder en patenterad vätskeburen teknologi som energibärare. Det betyder att man kan komma åt på de allra flesta ställen och tillföra nödvändig uppvärmning, antingen via kontaktvärme eller genom att byta till uppvärmd luft. Eftersom HeatWorks lösningar fungerar enligt en sluten princip, tillförs

det varken vatten eller fukt till omgivningen under upptining eller uppvärmning. HeatWorks mobila värmelösningar har ett mycket effektivt bränsleutnyttjande och uppfyller de strängaste kraven inom ekonomi, miljö och HMS.

Temperaturlogg i betong, mastfundament


Upp till 4 gånger snabbare härdning!

Vid 35 °C går härdning av betong dubbelt så snabbt som vid 20 °C och mer än 4 gånger snabbare som vid 10 °C


Referensprojekt

Bro utmed E4/E20 Stockholm

Kontrollerad härdning av betongelement. Förvärmning av broelement i samband med gjutning samt membran- och asfaltsläggning

Entreprenören reducerade projektplan med flera månader, vilket gav avsevärda besparingar.

Låter interessant, kontakta mej gärna!