Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Regelverk för kommuner

Handboken som hjälper dig att skapa säkra arbetsplatser och trafikmiljöer

  • Ramuddens handbok "Arbete på väg"

Ramuddens handbok

Ständiga frågor från kunder som: Vad gäller här? Hur skall man göra? Var hittar man information? Detta har gjort att Ramudden beslutat sig för att som första och enda privata företag ta fram en handbok som bringar klarhet i regelverket.

Innehållet i Handboken behandlar översiktligt allmänna bestämmelser om ansvar för utmärkning av vägarbeten, planering av vägarbetet, trafikreglering med mera. Den skall vara ett komplement till Vägmärkesförordningen (VMF), Trafikförordningen (TrF), Ordningslagen (OL), Arbetsmiljölagen (AML), Plan och bygglagen (PBL), Vägverkets Författningssamling (TSFS) samt Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS). 

Handbokens utformning och innehåll har vuxit fram i ett samarbete med kranskommunerna runt Göteborg som startade detta projekt tillsammans med Janne Mattsson för att få ett tydligt regelverk i sina kommuner. 

Janne Mattsson har tillsammans med Ramudden vidarutvecklat och uppdaterat innehållet för att kunna erbjuda alla kommuner ett tydligt regelverk att arbeta efter i vardagen, vid upphandlingar med mera.
Ramuddens övertygelse att bilder tillsammans med text blir lättare att förstå gör att vår handbok har många bilder och illustrationer.

Ett stort antal Kommuner arbetar redan idag efter denna Handbok. Spridningen är idag från Sundsvall i norr till Perstorp i söder.

Fördelarna med att flera Kommuner arbetar efter samma regelverk är många:

  • Entreprenörer som skall räkna på arbeten får tydliga anvisningar på vad som gäller betr säkerheten
  • Kommunerna får jämförbara offerter på sina förfrågningar eftersom alla måste ta med säkerheten i sina anbud
  • Entreprenörer som rör sig mellan olika Kommuner ”känner en trygghet” i att regelverket är detsamma

Enkel att ha med sig

Ramudden valde ett A5 format för att handboken skall vara enkel att ha med sig i bilen, maskinen osv
Detta för att ingen skall kunna hävda att man inte har tillgång till Handboken.

Vi vill påstå att om ni jobbar efter Handboken får ni snabbare utförda arbeten, minskad olycksutveckling samt en bättre trafikmiljö.

Har du regelfrågor beträffande Handboken kan du ringa Janne Mattson på 070-360 85 95

Till er Kommunhemsida.

Vill ni få hela Handboken att presentera på er hemsida kostar det 6500 kr. pris exkl. moms / år.  

Du beställer enklast vår handbok genom att kontakta din närmsta Ramudden-depå


Kommunanpassad utbildning

Med Handboken som kursliteratur bedriver vi kompetensutbildningar som motsvarar Trafikverkets kravkurser. Fördelen med att välja Kommunanpassad utbildning är att den fokuserar på situationer i Kommunal miljö. Kurserna är uppbyggda på ett sätt som även ger behörighet för att arbeta på Trafikverkets vägar för att man inte skall behöva gå dubbel utbildning.

Har du frågor

Kontakta Lars Häggström
Tel: 070-622 24 07
E-post: lars.haggstrom@ramudden.se