Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Det bästa sättet att minska olyckorna är att se till att de aldrig händer

Det är nu tre år sedan vd:arna på landets största bygg- fastighet och installatörsföretag träffades på ett förutsättningslöst möte om byggsäkerhet. De hade bestämt sig. Det måste bli ett slut på olyckorna i byggbranschen. Ett år senare såg föreningen Samverkan för Noll olyckor i byggbranschen -Håll Nollan- dagens ljus.

Håll Nollan handlar om att gå samman och gemensamt arbeta för att ingen av de 300 000 som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige ska skadas, eller i värsta fall förolyckas, i arbetet. Föreningen har sedan starten för två år sedan vuxit från 13 till över 60 företag i bygg- och fastighetsbranschen.

Till vd har man utsett Skanskas före detta arbetsmiljöchef Ulrika Dolietis, som nu alltså ska leda arbetet med att bygga upp den nya organisationen.

Varför behövs Håll Nollan?

– Byggbranschen är en av landets farligaste branscher med 6 000 arbetsplatsolyckor varje år. Ungefär 2 000 så allvarliga att de leder till sjukskrivningar längre än 30 dagar. Det är fler än fem personer om dagen och naturligtvis en oacceptabelt hög siffra. Genom att samla branschen i en förening kan vi dela och sprida erfarenheter, effektiva arbetssätt och lära av varandra, säger Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

Säkra arbetssätt som räddar liv

- Det bästa sättet för att minska olyckorna är att se till att de aldrig händer. Alla insatser som görs efter en olycka har alltid gjorts för sent. Det är i det förebyggande arbetet vi har möjlighet att förändra, säger Ulrika Dolietis.

Håll Nollan har identifierat fyra huvudsakliga intresseområden som man ser som extra viktiga. De är Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder och Kravställning och uppföljning

- - Nu i vår lanserade vi våra säkra arbetssätt. Det är riktlinjer, guider och standarder om hur man jobbar säkert som vi inom Håll Nollan har enats om. Det är ett konkret exempel på hur vi delar med oss våra kunskaper för att öka förutsättningarna så att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag.

"Alla insatser som görs efter en olycka har alltid gjorts för sent. Det är i det förebyggande arbetet vi har möjlighet att förändra"

Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan


Alla medlemsföretag i Håll Nollan har möjlighet att vara delaktiga i arbetet vilket innebär att man tillsätter resurser och har representanter i arbetsgrupper, referensgrupper eller är föreläsare på våra seminarier. -Styrkan i Håll Nollan är våra medlemmar. Därför är det glädjande att vi hela tiden växer och att fler vill vara delaktiga för att skapa en skadefri bransch. Att Ramudden är medlem känns väldigt bra, dels för att de är ett företag med ”stort hjärta” men även med tanke på deras specialkunskaper om säkerhet runt bygg- och vägarbetsplatserna.

Men vi hoppas naturligtvis på ännu fler medlemmar och att alla som vill arbeta seriöst med att förebygga olyckor ska vilja vara med, avslutar Ulrika Dolietis.

Mer information om Håll Nollan hittar du på hållnollan.se

Läs även intervju med Hans-Olov Blom, VD Ramudden