Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Vårt mål är att hålla nollan

Vad kan vi göra för att kraftigt minska antalet arbetsplatsolyckor i vår bransch, frågade sig cheferna på några av landets största bygg- och fastighetsbolag för två år sedan när de möttes för ett första förutsättningslöst möte om byggsäkerhet

Svaret blev Håll Nollan, ett initiativ som handlar om att gå samman och gemensamt arbeta för att ingen av de 300 000 som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige ska skadas, eller i värsta fall förolyckas, i arbetet. Organisationen bakom initiativet heter ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen” och startades tidigare i år av representanter för tolv av de största bygg- och fastighetsföretagen, Trafikverket och branschorganisationerna Sveriges Byggindustrier och Byggherrarna.

Till vd har man utsett Skanskas före detta arbetsmiljöchef Ulrika Dolietis, som nu alltså ska leda arbetet med att bygga upp den nya organisationen.

Varför behövs Håll Nollan?

– Byggbranschen är en av landets farligaste branscher med 6 000 arbetsplatsolyckor varje år. Ungefär 2 000 så allvarliga att de leder till sjukskrivningar längre än 30 dagar. Det är mer än fem personer om dagen och naturligtvis en oacceptabelt hög siffra. Genom att samla branschen i ett nätverk kan vi dela och sprida erfarenheter, effektiva metoder och lära av varandra, säger Ulrika Dolietis

”Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser”

Ulrika Dolietis, vd på Håll Nollan


Fyra prioriterade områden

– Det finns redan andra arbetsmiljöverk i byggbranschen, men vi tror att Håll Nollan är ett bra komplement eftersom de som sitter i styrgruppen är chefer på hög nivå och alla som valt att medverka representerar företag och organisationer som på största allvar prioriterar säkerhet och arbetsmiljö. Vi må vara stenhårda konkurrenter i allt övrigt, men de här frågorna är för viktiga för att vi inte ska samlas och samarbeta för att nå resultat, förklarar Ulrika Dolietis.

Håll Nollan har identiferat fyra huvudsakliga intresseområden som ska lyftas och som man ser som extra viktiga. De är Ledarskap och kultur, Kunskap och kompetens, Gemensamma arbetssätt och standarder och Kravställning och uppföljning. Genom att samla branschen i ett nätverk kan vi lära av varandra, och vi kan dela och sprida erfarenheter, kunskaper och effektiva metoder med varandra.

Samtliga medverkande företag och organisationer som är med i Håll Nollan har tillsatt resurser till arbetet och har representanter i arbetsgruppen.

Vill bli fler medlemmar

– Eftersom vi påverkar, och påverkas av, andra aktörer i samhället kommer vi också att arbeta med att bilda opinion kring arbetsmiljö och säkerhet i resten av näringslivet, bland politiker och andra opinionsbildare som ett sätt att nå våra mål. Från början var vi tretton medlemmar och nu växer vi hela tiden med nya företag som vill vara med och bidra. Att Ramudden nu också är medlem känns glädjande med tanke på deras specialkunskaper om säkerhet runt bygg- och vägarbetsplatserna. Men vi hoppas att alla som vill arbeta seriöst med att förebygga olyckor ska vilja vara med, avslutar Ulrika Dolietis.

Mer information om Håll Nollan hittar du på hållnollan.se

Läs även intervju med Hans-Olov Blom, VD Ramudden