Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Kommunanpassad kurs, Arbete på väg

Påbyggnadsutbildning, Säkerhet På Väg - Nivå 3A enligt Trafikverkets kompetenskrav. Längd 16 tim.

Målgrupp

 • Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en vägarbetsplats.(utmärkningsansvarig)
 • Gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.
 • Personal som leder arbete i trafikmiljö. (AFS 1999:3 §86)
 • Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och byggledare.

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna och förstå:

 • Utforma, Utmärka och Underhålla en säker vägarbetsplats.
 • Identifiera risker och hitta lösningar, för arbetsplatsens personal och även för trafikanterna, veta vilka lagar, förordningar och föreskrifter som styr och reglerar arbetet på vägen.
 • Upprätta och känna till hur man ansöker om en trafikanordningsplan.

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 


Nästa kurstillfälle »


Har du frågor

Kontakta Lars Häggström
Tel: 070-622 24 07
E-post: lars.haggstrom@ramudden.se

Kursbeskrivning

Utbildningen följer Kommunens handbok Arbete På Väg / Skl handbok Arbete På Väg samt de råd Trafikverket anger för Nivå 3A i TRVK/TRVR APV samt IFS 2009:4.

Innefattar även repetition av kommunens grundutbildning.

Utbildningen kan anpassas efter specifika behov och avslutas med ett kompetensprov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation.
Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt resultat.

Kursinnehåll

 • Fördjupning om vägarbeten och i kommunens handbok Arbete På Väg.
 • Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter.
 • Skyddsanordningar, dess funktion och handhavande.
 • Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.
 • Arbetsmiljöplan.
 • Kommunens styrande dokument.
 • Transportstyrelsens styrande dokument
 • Fördjupning om Kommunens exempelsamling för arbete på väg, bl. a fasta arbetsplatser, trafikreglering mm.
 • Säkerhet för oskyddade trafikanter på kommunens gatu- och vägnät.
 • V3 principen Varna, Vägleda, Värna.
 • Objektanpassade TA-planer.
 • Trafikförordningen.
 • Övriga lagar och bestämmelser man kan beröras av.
 • Framkomlighet, säkerhet och information för trafikanterna.
 • Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005.
 • Arbetsmetoder.
 • Eget behov anpassat efter arbetsuppgifter som ska genomföras.