Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Skicka in en nyhet

Här kan vi som jobbar på Ramudden skicka in nyheter från vår vardag

För att även bygga en bra verksamhet online bör så många som möjligt av oss bidra till vårt nyhetsflöde. Detta är inte minst viktigt för att få vår hemsida att ranka högt i sökresultat hos exempelvis Google.

Skapa en nyhet på vår hemsida genom att fylla i formuläret nedan, bifoga minst en bild och skicka sen in det. Instruktioner

1. Nyhetsrubrik

En rubrik som beskriver din nyhet

2. Ingress

Omkr. 10-20 ord. Lämna inte ut hela storyn här men gör besökaren intresserad att vilja läsa vidare och ge lite bakgrund till din nyhet. Ingresen syns både i listvy (där många mindre nyhetsmoduler visas på samma sida) och i detaljvy (när endast denna nyhet visas i sin helhet på en sida).

Exempel:
Ingress

3. Brödtext

Här skriver du hela storyn, ingen begränsningar på antal ord. Om du har längre texter kan du med fördel dela upp den i olika stycken. Använd gärna ord som Ramudden, Avstängningsmaterial, Trafikanordningar, uthyrning, TA-plan o dyl. Detta är ord som vi vill att sökmotorer fångar upp. 

Exempel:         

4. Nyhetsdatum

Datum då händelse/nyhet inträffade

5. Plats

Geografisk beskrivning, stad/ort, vägnummer, gata, gatukorsning eller dylikt.

6. Beställare

Ange vem som är beställare för projektet.

7. Orsak

Beskriv projektet och vad vårt uppdrag var.

8. Bilder

Skicka med minst en bild. Huvudbilden kommer vara den som visas i listvyn (se ovan). Samtliga bilder kan visas i ett bildspel