Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

För våra leverantörer

1. Alla fakturor skall skickas till:

Ramudden AB
FE 886 Scancloud
831 90 Östersund

Vi föredrar att fakturor skickas i Pdf-format per e-post till oss på: 5566746730@ramudden.se

Vi tillämpar vanligtvis 30 dagars kredittid från det att era varor anlänt till oss.

Visa mer detaljerad information

2. På fakturan skall det framgå:

  • Rätt bolagsnamn
  • Referens: Vem som beställt
  • Märkning: Konto (4 siffror) och vilken depå det avser (1 till 3 siffror), Exempel: 4010-106. 
  • Er referens: Namn och telefon till person hos er som ansvarar för ordern 

3. Leverans

Leveransadress till respektive depå finner du under våra depåer
eller via länkar här intill.