Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Faktureringsinformation

Ramudden inför nya faktureringsrutiner från och med den 1 november 2016. Denna Information gäller vid fakturering till Ramudden AB, org. nr. 556674-6730.

1. Alla fakturor skall skickas till:

Ramudden AB
FE 886 Scancloud
831 90 Östersund

Vi föredrar att fakturor skickas i Pdf-format per e-post till oss på: 5566746730@ramudden.se

Vi tillämpar vanligtvis 30 dagars kredittid från det att varor anlänt till oss.

2. På fakturan skall det framgå:

  • Rätt bolagsnamn
  • Referens: Vem som beställt
  • Märkning: Konto (4 siffror) och vilken depå det avser (1 till 3 siffror), Exempel: 4010-106. 
  • Er referens: Namn och telefon till person hos er som ansvarar för ordern 

3. Leverans

Leveransadress till respektive depå finner du under våra depåer eller via länkar här intill.


Detaljerad information för fakturering

e-invoice GLN-nummer:  7365566746735
Pdf-invoice are sent to:  5566746730@ramudden.se  
Postal address: 

FE 886 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Från och med 2016-11-01 kommer vi att använda oss av en extern scanningsleverantör och därför byter vi vår faktureringsadress.
Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura och i andra hand PDF-fakturor.

E-faktura

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information. Våra elektroniska identifierare (GLN-nummer) för respektive bolag finns också i listningen nedan.

PDF-faktura

Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

Adresser för PDF-fakturor gällande respektive bolag finner ni i listningen nedan.

Om det är en faktura som har en tillhörande bilaga så är det viktigt att det bara skickas en faktura per mail, det är även viktigt att den/de bilagor som hör till fakturan är namngiven enligt nedan. Bilagan ska vara i pdf-format. Om det inte är några bilagor så går det att skicka flera fakturor i ett mail, det som är viktigt oavsett bifogade bilagor eller ej är att det bara är en faktura per fil. Godkända namn för bifogade bilagor i mail, namnet måste innehålla minst denna text på bilagor (dock får ej ordet faktura finnas i namnet, namnet får ej heller innehålla andra punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet ”.pdf”). T.ex. ”specifikation 1” fungerar bra då det innehåller specifi. Bilaga, Specif, Report eller Attach

Pappers-faktura

I sista hand kan ni skicka pappersfakturor till oss, adressen för pappersfakturor gällande respektive bolag finner ni i tabellen nedan.


VAN-operatör

Scancloud AB (Addett)
edisupport@scancloud.se
Support no: +46 8-23 23 17

 

Adresser till respektive bolag

Ramudden AB
Org.no. 556674-6730
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

7365566746735
5566746730@ramudden.se
FE 886 Scancloud
SE-831 90 Östersund
Ramudden AS
Org.no. 913798317
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

--
913798317@ramudden.no
FE 891 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Ramudden Oy AB
Org.no. FI24654455
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

--
24654455@ramudden.fi
FE 889 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Ramudden OÜ
Org.no. 12969700
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

--
12969700@ramudden.ee
FE 892 Scancloud
SE-831 90 Östersund