Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Information för fakturering

Ramudden inför nya faktureringsrutiner från och med den 1 november 2016. Denna Information gäller vid fakturering till Ramudden AB, org. nr. 556674-6730.

e-invoice GLN-nummer:  7365566746735
Pdf-invoice are sent to:  5566746730@ramudden.se  
Postal address: 

FE 886 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Från och med 2016-11-01 kommer vi att använda oss av en extern scanningsleverantör och därför byter vi vår faktureringsadress.
Vi har öppnat upp tre möjligheter för er att leverera era fakturor. Vi vill i första hand ha E-faktura och i andra hand PDF-fakturor.

E-faktura

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturor såsom tex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitar, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information. Våra elektroniska identifierare (GLN-nummer) för respektive bolag finns också i listningen nedan.

PDF-faktura

Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

Adresser för PDF-fakturor gällande respektive bolag finner ni i listningen nedan.

Om det är en faktura som har en tillhörande bilaga så är det viktigt att det bara skickas en faktura per mail, det är även viktigt att den/de bilagor som hör till fakturan är namngiven enligt nedan. Bilagan ska vara i pdf-format. Om det inte är några bilagor så går det att skicka flera fakturor i ett mail, det som är viktigt oavsett bifogade bilagor eller ej är att det bara är en faktura per fil. Godkända namn för bifogade bilagor i mail, namnet måste innehålla minst denna text på bilagor (dock får ej ordet faktura finnas i namnet, namnet får ej heller innehålla andra punkter än den som separerar fil-prefixet i slutet ”.pdf”). T.ex. ”specifikation 1” fungerar bra då det innehåller specifi. Bilaga, Specif, Report eller Attach

Pappers-faktura

I sista hand kan ni skicka pappersfakturor till oss, adressen för pappersfakturor gällande respektive bolag finner ni i tabellen nedan.


VAN-operatör

Scancloud AB (Addett)
edisupport@scancloud.se
Support no: +46 8-23 23 17

 

Adresser till respektive bolag

Ramuddenbolagen AB
Org.no. 556802-4219  
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

7365568024213
5568024219@ramudden.se
FE 887 Scancloud
SE-831 90 Östersund
Ramudden AB
Org.no. 556674-6730
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

7365566746735
5566746730@ramudden.se
FE 886 Scancloud
SE-831 90 Östersund
Ramudden AS
Org.no. 913798317
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

--
913798317@ramudden.no
FE 891 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Ramudden Oy AB
Org.no. FI24654455
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

--
24654455@ramudden.fi
FE 889 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Ramudden OÜ
Org.no. 12969700
e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

--
12969700@ramudden.ee
FE 892 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Ramudden Group AB
Org.no. 5569463374


e-invoice GLN-nummer:
Pdf-invoice are sent to:
Postal address

7365569463370
5569463374@ramudden.se
FE 890 Scancloud
SE-831 90 Östersund