#

#
# # #
#
#
#
#
#
Tjältining • Betongvärmning • Fjärrvärme
#
#
#

När vintern, kylan och snön kommer har vi lösningen för dig. 

Våra maskiner kan hjälpa dig att tina tjäle, värma upp lokaler och underlätta temeratur-styrningen vid gjutning. Utöver detta kan vi förse fastigheter med värme och varmvatten vid driftsstörningar på fjärrvärmesystemet.

#
#
#

Så här fungerar tjältining med HeatWork

Användningsområden 

  • Upptining av mark och ytor
  • Frostskydd
  • Uppvärmning/uttorkning
  • Förvärmning vid gjutning#
#
#

Betongvärmning vid gjutning

HeatWork Concrete Systems är det mest flexibla och effektiva systemet på marknaden som säkerställer att dina betonggjutningsprojekt kan fortsätta utan avbrott, så att du kan leverera hög kvalitet till låg kostnad – oavsett årstid!

Referensprojekt - Bro E4/E20, Stockholm
Kontrollerad härdning av betongelement. Förvärmning av broelement i samband med gjutning samt membran- och asfaltsläggning
Entreprenören reducerade projektplan med flera månader, vilket gav avsevärda besparingar.


#
#
#

HydroHeater - varmvatten på hjul

HydroHeater är utvecklad i nära samarbete med ledande fjärrvärmebolag, och riktar sig till alla som behöver värma stora mängder vatten snabbt. HydroHeater lämpar sig för ett stort antal platser och kan transporteras med bil till den plats där den ska användas. Den kräver inga extra komponenter för användning.

#
#
#

Jag vill gärna bli kontaktad!

 
#
#
# Ramudden AB Nyheter » Depåer » Tjänster » Produkter »
#
# © 2014 
Utbildning » Regelverk » TA-Planer »
Linjeborttagning »
#
#