#

#
# # #
#
#
#
#

Nyhetsbrev Augusti 
#
#
#
Vi kan mer än att ta bort vägmarkeringar

Vi tvättar effektivt bort blödningar utan att skada asfalten.
#
Vi har tre maskiner som kan hjälpa dig om problemet skulle uppstå.
Du kan se demofilmer på:
www.ramudden.se

Flexibel utrustning
Vårt produktsortiment inkluderar rengöringssystem för montering på lastbilar, mobila enheter och handenheter. Därmed täcker det alla behovsområden från öppna gator till trånga parkeringsgarage.

Inga restsubstanser
Vårt vakuumsystem avlägsnar effektivt "blödningar",gummiavlagringar, utfyllnadsmaterial och färgmarkeringar snabbt och efterlämnar en helt ren och nästan torr yta efter sig.

Miljövänligt
Vi använder bara vanligt vatten under högt tryck. Avfallet suger vi upp efter oss.

Trafiksäkert - Ingen personal på vägen.
Bara maskinburen utrustning. Normalt är det en StripeHogbil och en TMA-bil som rör sig framåt med en hastighet av 1 - 3 km / tim. (i vissa fall används fler TMA-fordon)


Kontakta 
Sten Bramwall
070-343 09 43
sten@ramudden.se
 

#
#
#
# Ramudden AB Nyheter » Depåer » Tjänster » Produkter »
#
# © 2013 
Utbildning » Regelverk » TA-Planer »
Linjeborttagning »
#
#