#

#
# # #
#
#
#
#
#
Information till Gatuchef och Trafikingenjör

#
#
#
Kostnadsfritt
regelverk!


Senaste tidens olyckor är onödiga och Ramudden vill hjälpa till!

#
Erbjudandet gäller till den
30 november 2013.

Vi och ni har senaste tiden kunnat läsa om några tragiska olyckor som sannolikt hade kunnat undvikas.

Detta skall absolut inte behöva hända år 2013 i Sverige där både kunskap och material för att förhindra olyckor finns att tillgå.

Ramudden har under flera år arbetat aktivt för att sprida kunskap i regelverket runt säkra arbetsplatser.
Regelverket som bygger på redan gällande lagar och förordningar är tydligt men kunskapen och efterlevnaden av dessa lagar / förordningar är överlag bristfällig.

Handboken Ramudden tillhandahåller innehåller allt man behöver veta för att upprätta säkra arbetsplatser.

(Läs mer på www.ramudden.se om handboken och innehållet i den)

Ramudden har låtit trycka en upplaga som vi kallar HANDBOK REGION SYD.
Denna utgåva kan ni erhålla helt gratis till alla era medarbetare.
Vårt erbjudande begränsas till region syd för tillfället eftersom den finns färdig för omgående leverans.

Beslutar ni er dessutom för att politiskt förankra detta regelverk som ert lokala regelverk kan ni dessutom kräva att alla olika entreprenörer som jobbar i er kommun följer det.

Beställ era böcker här!
(fyll även i faktureringsuppgifterna för ni kommer få en faktura på 0 kr som bekräftelse på er beställning)

Kommunanpassad utbildning

För att erhålla bästa effekt av införandet av Handboken bör ni även välja vårt utbildningspaket.
Fokus ligger på vägarbetsplatser i kommunmiljö men ger även behörighet att arbeta på Trafikverkets vägar.

Er personal behöver alltså inte gå dubbla utbildningar.

Grundutbildning 1 dags kurs 
(motsvarar nivå 1 och 2 samt 3b hos Trafikverket)

Påbyggnadsutbildning 2 dagars kurs
(motsvarar nivå 3a hos Trafikverket)

Anmäl dig och din personal till utbildning här!

 

Kontakta 
Sten Bramwall för mer information:

070-343 09 43   sten@ramudden.se

Hemsida

www.ramudden.se
 

#
#
#
# Ramudden AB Nyheter » Depåer » Tjänster » Produkter »
#
# © 2013 
Utbildning » Regelverk » TA-Planer »
Linjeborttagning »
#
#