Barriär - MiniGuard

MOBIL SKYDDANDE BARRIÄR FÖR SKYDD VID VÄGARBETSPLATSER

MINIGUARD är en mobil skyddsbarriär i stål för skydd och omdirigering av trafikflöden i arbetsområden. Den består av separata element som kopplas ihop med ammankopplingsrör. Inga bultar, muttrar eller annat material krävs för montering.

Skyddsbarriärerna kan byggas ut till obegränsad längd. Det enkla anslutningssystemet gör det möjligt att hålla en mycket hög monteringstakt.

MINIGUARD är testad enligt EN 1317-2 och godkänd för följande kapacitetsklasser:

 Kapacitets
klass
 Arbets
bredd
 Skaderisk
klass
 Testad
länk
T1


T2 W5 (1,7 m)
A 63
T3 W8 (2,8 m)
A
60


    

Manual MiniGuard Manual MiniGuard (1457 KB)