Barriär - Deltabloc

BETONGBARRIÄR MED FINA VÄRDEN SOM GER EN MINIMAL ARBETSBREDD

DELTA BLOC system DB 65S används framför allt för att skydda arbetsplatser för anläggningsarbeten vid vägkanter och i områden med mötande trafik.

De kan även användas för permanent bruk eftersom de endast behöver en liten basyta, tack vare den smala systembredden.

Deltabloc är testad enligt EN 1317-2

 Kapacitets
klass
 Arbets
bredd
 Skaderisk
klass
 Testad
längd
T3
W2 (0,8 m)
A
 72,5