Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Ramudden köps av Triton

27-nov-2017

Idag den 27 november 2017 har avtal tecknats mellan Ramuddens Groups ägare IK Investment Partners och Triton där man enats om att Triton köper IK Invest's ägande i Ramudden Group.

Triton

"Vi vill stödja ledning och anställda i företaget genom att investera i och stödja tillväxt och utveckling av Ramudden. Vi kommer bidra med våra strategiska insikter från branschen och regionen. Vi ser fram mot att arbeta tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen för att bygga ett ännu starkare företag," säger Peder Prahl, Director of the General Partner for the Triton funds.

Triton funds investerar i och stödjer en positiv utveckling av medelstora företag som har sin bas i Europa. Man fokuserar på företag inom industri, Business services och konsument/hälso sektorn.

Triton vill bidra till att bygga bättre, långsiktiga affärer. Triton och dess chefer vill vara agenter för positiv förändring mot hållbara operativa förbättringar och tillväxt. De 33 företag som idag finns i Tritons portfölj har en sammanlagd omsättning på cirka 14,7 miljarder euro och cirka 91 000 anställda.

IK Investment Partners

"Under de senaste 3,5 åren har vi arbetat nära ledningsgruppen för att omvandla verksamheten från att vara en leverantör av tillfälliga trafikanordningar till en arbetsplatssäkerhetsspecialist. Bolaget har mer än fördubblat omsättningen och framgångsrikt genomfört fem tilläggsförvärv, stärkt sin närvaro i kärnområden och utvidgar sig till Baltikum. Vi tackar Hans-Olov, ledningsgruppen och alla Ramuddens medarbetare för deras hårda arbete och engagemang och önskar dem det bästa på deras fortsatta resa, säger Kristian Carlsson Kemppinen, partner hos IK Investment Partners och rådgivare till IK VII-fonden.

Ramudden Group

"IK har varit medverkande till Ramuddens betydande tillväxt de senaste åren. Tack vare deras stöd har vi kunnat snabbt expandera vårt depånätverk, förbättra vår operativa struktur och investera ännu mer i vår personal. Vi ser fram emot att fortsätta vår utveckling tillsammans med Triton," säger Hans-Olov Blom, VD och grundare av Ramudden.

Kontakt

IK Investment Partners
Kristian Carlsson Kemppinen
Partner
Tfn: +46 8 678 95 00

Triton
Marcus Brans
Tfn: +49 69 921 02204
http://www.triton-partners.com/

Ramudden Group
Hans-Olov Blom
CEO
Tfn: +46 26 66 89 80

« Tillbaka