Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Ramudden förvärvar Trafikavstängningar Mellansverige AB

11-jul-2017

Ramudden AB förstärker sin marknadsposition i Region Mitt genom att förvärva Trafikavstängningar Mellansverige AB.

Ramudden AB förstärker sin marknadsposition i Region Mitt genom att förvärva Trafikavstängningar Mellansverige AB. Ramudden AB har idag, den 11 juli 2017 förvärvat Trafikavstängningar Mellansverige AB.

Förvärvet är en del i Ramuddens expansiva strategi och kommer att vara en del i att stärka Ramuddens marknadsposition i Mälardalen. Trafikavstängningar Mellansverige, har utöver säkerhet vid vägarbete ett stort kunnande och erfarenhet inom säkerhet kring byggarbetsplatser, bolaget omsätter ca 27 miljoner kronor. Trafikavstängningar Mellansverige kommer att integreras i Ramuddens region Mitt. ”Med Ramudden får vi en ägare som delar våra värderingar om snabb service och tillgänglighet till våra kunder. Vi känner en styrka att få ta del av Ramuddens stora produktutbud och därav kunna erbjuda dessa till våra kunder”, säger Annica Westblad, VD Trafikavstängningar Mellansverige AB.

Ramudden är nordens ledande uthyrnings- och tjänsteföretag med inriktning på säkerhetsåtgärder vid trafikarbeten, därför kommer förvärvet av Trafikavstängningar Mellansverige att bidra till ett breddat kontaktnät samt ett ökat antal depåer vilket ger tillgång till snabbare leveranser från de nya depåerna i södra Stockholm samt Uppsala. Vi är väldigt nöjda med köpet av Trafikavstängningar Mellansverige AB och Trafikavstängningar Sverige AB. Verksamheten har utvecklats väl sen bildandet 2013 och har många kompetenta medarbetare som vi ser fram emot att välkomna in i Ramuddenkoncernen, säger Hans-Olov Blom, VD Ramudden AB.

« Tillbaka