Kundportal

|

Välj språk:

SE FI NO EE

Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Tjältining

Mobil värmelösning för användning hela året - överallt!

Användningsområden

Den viktigaste komponenten i systemet är Heatworks mobila värmelösning. HeatWork använder en patenterad vätskeburen teknologi som energibärare. Det betyder att man kan komma åt på de allra flesta ställen och tillföra nödvändig uppvärmning, antingen via kontaktvärme eller genom att byta till uppvärmd luft.
Eftersom HeatWorks lösningar fungerar enligt en sluten princip, tillförs det varken vatten eller fukt till omgivningen under upptining eller uppvärmning.

HeatWorks mobila värmelösningar har ett mycket effektivt bränsleutnyttjande och uppfyller de strängaste kraven inom ekonomi och HMS.

Maskinerna kan leverera temperaturer mellan 0-100 °C och de kan användas utan extern strömförsörjning.

Med högt fokus på mobilitet och låg vikt, flyttas maskinen lätt mellan jobb med hjälp av en vanlig personbil, helikopter, traktor e.d.


Exempel på olika användningsområden

Upptining av mark och ytor:

 • Vatten- och avloppsanläggningar
 • Kabeldiken
 • Schakt, socklar och golvytor
 • Tak och beläggningar
 • Röjning av is och snö

Frostskydd:

 • Beläggningsytor
 • Sandmassor, fogsand
 • Utfyllnadsmassor
 • Rörgator
 • Spårväxlar
 • Flytbryggor

Uppvärmning/uttorkning:

 • Bygg under uppföring/renovering
 • Lager- och brukshallar
 • Fuktskador
 • Arbetstält
 • Härdning av betong

Förvärmning:

 • Markområden innan gjutning:
 • Förskalningar och betongarbeten
 • Håldäckselement
 • Berg och berggrund vid förankringsarbeten

Så här fungerar tjältining

1.

Flexibla värmeslangar läggs ut på det område som ska tinas, härdas eller frostskyddas.

2.

HW:s värmebärande vätska (VTV) cirkulerar i ett slutet system och kanaliserar värmen direkt ned i marken.

3.

Slangarna täcks med reflekterande HW isoleringsmattor för maximal värmeöverföring och för att undvika värmeförlust.

4.

Fuktigheten i massorna värms upp och tinas snabbt och effektivt ned i marken, 20-80 cm per dygn, beroende på förhållanderna i marken.

5.

Maskinen går obemannad tills jobbet är gjort. GSM-övervakningen ger besked om eventuella problem med driften.

Låter interessant, kontakta mej gärna!