Ramudden AB, allt inom trafikanordningar, när och där det behövs

Övriga kurser


Kran- och lyftutbildning


 Utbildning Tidsåtgång
 Mobilkran  3-5 dagar
 Fordonsmonterad kran upp till 9 ton  2-5 dagar
 Fordonsmonterad kran upp till 18 meter  2-5 dagar
 Fordonsmonterad kran över 18 meter  2-5 dagar

Anmälan

Se vår kurskatalog för nästa kurstillfälle 

Nästa kurstillfälle »